Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie bardziej przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami

Informujemy, że w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie zakupiono zestaw pętli indukcyjnych składający się z pętli indukcyjnej przenośnej oraz pętli indukcyjnej stanowiskowej. Pętlę stanowiskową zainstalowano w Biurze Obsługi Interesanta, z kolei pętla indukcyjna przenośna będzie wykorzystywana m.in. podczas ślubów, konferencji i spraw urzędowych procedowanych w pomieszczeniach poza działaniem pętli stanowiskowej.

Pętla indukcyjna daje osobom słabosłyszącym możliwość korzystania z urzędowych usług z pełnym zrozumieniem i komfortem. Dzięki temu urządzeniu osoby z niepełnosprawnościami słuchu mogą w pełni i bez przeszkód uczestniczyć w życiu publicznym.

Czym jest pętla indukcyjna?

Pętla indukcyjna jest jednym ze środków wspomagania słuchu. Umożliwia osobie niedosłyszącej odbiór krystalicznie czystego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną, w którą wyposażonych jest większość aparatów słuchowych. W celu skorzystania z urządzenia w pierwszej kolejności należy ustawić aparat słuchowy tak, aby znajdował się w polu magnetycznym wytwarzanym przez pętlę. Następnie należy przełączyć aparat słuchowy na tryb indukcyjny (z trybu M na T – telefoniczny). W przypadku osób nieposiadających aparatu słuchowego, istnieje możliwość podłączenia słuchawki. W ten sposób osoba niedosłysząca może cieszyć się bezproblemową komunikacją z pracownikami urzędu, bez konieczności posługiwania się dodatkowym sprzętem.

Wartość zadania wyniosła 4.723,20 zł.

Zadanie realizowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Logo PFRON
 
Logosy
Print Friendly, PDF & Email