Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Zabezpieczenie sytuacji kryzysowych – nowy agregat prądotwórczy

Wichury, nawałnice, powodzie, przerwy w dostawach prądu, to sytuacje kryzysowe, na które musi być przygotowana gmina. Głównym miejscem pracy Burmistrza i Zespołu Zarządzania Kryzysowego w przypadku powstania sytuacji kryzysowej lub zagrożenia o jej znamionach jest Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchamiane w budynku Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 

Parafrazując stare łacińskie przysłowie „Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do kryzysu”, pierwszym krokiem było wykonanie przyłączy energetycznych na budynkach: Urzędu Miejskiego, SP ZOZ oraz  BKO celem umożliwienia podłączenia agregatu dużej mocy w przypadku długotrwałego zaniku zasilania energetycznego w/w budynków.

Kolejnym krokiem w celu przygotowania zaplecza na sytuacje kryzysowe jest zakup nowego agregatu prądotwórczego o dużej mocy – 80 KW. Agregat prądotwórczy to urządzenie elektroenergetyczne stanowiące samodzielne źródło prądu. Zakup agregatu prądotwórczego dużej mocy pozwala realizować zadania własne i zlecone gminy oraz ośrodka zdrowia wynikające między innymi z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) o samorządzie gminnym, nawet w sytuacjach kryzysowych. Kolejnym etapem będą przyłącza elektryczne w budynkach użyteczności publicznej takich jak: Centrum Kultury i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Zadanie zrealizowano ze  środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w wysokości 500.000,00 zł. Środki przeznaczono na wykonanie awaryjnego zasilania obiektów użyteczności publicznej – 130.000,00 zł w tym zakup agregatu z przyczepą ciężarową oraz modernizację obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie – 370.000,00 zł (zadanie będzie realizowane w 2023 roku). 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email