Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Silnowie!

Miniony piątek był ważnym dniem dla społeczności lokalnej sołectwa Silnowo, oficjalnie bowiem nastąpiło uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Silnowie. Budynek świetlicy to nowoczesny, spełniający normy ekologiczne, przystosowany dla osób niepełnosprawnych obiekt, z zapleczem kuchennym, pomieszczeniem socjalnym, szatnią, pracownią ceramiczną i biblioteką.

Nowo oddana świetlica w Silnowie to jeden z najnowocześniejszych obiektów użyteczności publicznej w powiecie szczecineckim. Podczas budowy zastosowano szereg innowacji. Zastosowano nowoczesne rozwiązania turystyczne i organizacyjne. Świetlica wyposażona jest w monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Dzięki aplikacji możliwy jest podgląd obiektu w czasie rzeczywistym. Posiada też elementy systemu elektronicznego administrowania budynkiem. Oprócz zadań statutowych będą tu realizowane dwie ważne inicjatywy: Izba Pamięci oraz punkt Informacji Turystycznej.

Dzięki realizacji tego zadania Gmina Borne Sulinowo wzbogaciła się o nowe miejsce spotkań i aktywizacji lokalnego społeczeństwa. Celem operacji było stworzenie oferty kulturalnej oraz bazy aktywizacji i integracji społeczności lokalnej. Wartość zadania pn. „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Silnowie”, będącego operacją typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wyniosła 1.299.167,00 zł, kwota zaś przyznanej z PROW 2014-2020 pomocy to 500.000,00 zł.

Nowa świetlica powstała w budynku po byłej restauracji, który został kompleksowo przebudowany i wyposażony na potrzeby placówki. Czasy restauracji bezpowrotnie minęły i bardzo cieszymy się, że dzięki tej inwestycji budynek zyskał nową funkcję. Mamy nadzieję, że świetlica w Silnowie będzie miejscem służącym lokalnej społeczności oraz miejscem wielu ciekawym inicjatyw – teraz w nowej odsłonie i komfortowych warunkach. Nowo powstała świetlica, dzięki swej dostępności oraz bogatemu wyposażeniu będzie tworzyć dla społeczeństwa miejsce do organizacji imprez, uroczystości rodzinnych czy warsztatów kulturalnych i rekreacyjnych.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom: gospodarzowi gminy pani Burmistrz Dorocie Chrzanowskiej, pracownikom Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie zaangażowanym w realizację projektu, Radnym Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, Radnym Powiatowym reprezentujących gminę w powiecie szczecineckim, członkom Stowarzyszenia „Silnowo 2020”, sołtysom naszych sołectw oraz mieszkańcom sołectwa Silnowo za uświetnienie swoją obecnością tego wydarzenia. A na ręce pani Burmistrz zostały również złożone podziękowania za trud i wysiłek organizacyjny przyczyniający się do wzmocnienia kultury i bazy lokalowej służącej mieszkańcom od pani Anny Bańkowskiej – Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, życzenia oraz serdeczne gratulacje dla osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektu, oraz doprowadzenie go do fazy finałowej.

A ponieważ budynkiem będzie zarządzała Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie, która dotychczas prowadziła filię biblioteki pełniącą jednocześnie funkcję świetlicy, przyłączamy się do tych podziękowań. Piątkowa uroczystość jest dowodem na to, że warto podejmować trudne decyzje, wytyczać dalekosiężne plany i dążyć do ich realizacji. Dziękujemy za podejmowanie nowych wyzwań, rozwój infrastruktury, za dbałość o potrzeby mieszkańców. Jak głoszą słowa Ozymandiasa napisane w bibliotece w Tebach „Biblioteka to skarbnica lekarstw duszy”. Mamy pewność, że świetlica wiejska w Silnowie stanie się właśnie taką skarbnicą.

 
Print Friendly, PDF & Email