Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Konsultacje społeczne w sprawie inicjatywy lokalnej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 90/2022 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 19 grudnia 2022 r. poddaje się  konsultacjom społecznych projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

  1. Zarządzenie nr 90 Burmistrza Bornego Sulinowa – Zarządzenie
  2. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy – Projekt Uchwały 
  3. Formularz zgłaszania uwag – Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych 

 

Print Friendly, PDF & Email