Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup i dostawę: Elektronicznej Tablicy Informacyjnej do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja Elektronicznej Tablicy Informacyjnej bez funkcji dotyku, konfiguracja urządzenia, rozruch technologiczny oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi tablicy.

„Zadanie realizowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia>>>

Logo PFRON
Logosy
Print Friendly, PDF & Email