Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup i dostawę…

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup i dostawę:

Zestawu pętli indukcyjnych do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie złożonego z:
1) pętli indukcyjnej przenośnej – 1 szt.
2) pętli indukcyjnej stanowiskowej do Biura Obsługi Interesanta – 1 szt.

Zadanie realizowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

FZ.042.15_2.2022.NS – zapytanie ofertowe na zakup zestawu pętli indukcyjnych do Urzedu Miejskiego w Bornem Sulinowie

klauzula informacyjna

Logosy
Print Friendly, PDF & Email