Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Zasady korzystania z tras rowerowych Pomorza Zachodniego

Trasy rowerowe realizowane przez Województwo Zachodniopomorskie przyjmują formę zarówno wydzielonych dróg dla rowerów, jak i dróg dla rowerów i pieszych. Występują również odcinki bez odseparowanej infrastruktury, głównie na drogach o małym natężeniu ruchu,  drogach leśnych, czy drogach wewnętrznych. Ruch rowerów w takich miejscach odbywa się najczęściej jezdnią na zasadach ogólnych.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo o ruchu drogowym, droga dla rowerów to droga lub część drogi niebędąca jezdnią, oznaczona odpowiednimi znakami, przeznaczona do ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch i ruchu pieszych, w przypadkach przewidzianych w ustawie.  

Samodzielne drogi dla rowerów, oznaczone znakami C-13, realizowane są często w miejscach, w których ruch pieszych jest z reguły niewielki (np. poza miejscowościami).  W takich miejscach chodniki z reguły nie występują , jednak w takim przypadku, pieszy ma prawo do korzystania z infrastruktury rowerowej. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów możliwe jest wyłącznie, gdy nie ma drogi dla pieszych, drogi dla rowerów i pieszych lub pobocza, albo nie można z nich korzystać.

Pieszy powinien pamiętać, że korzystając z drogi dla rowerów, zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa osobom poruszającym się rowerami, urządzeniami wspomagającymi ruch, urządzeniami transportu osobistego i hulajnogami elektrycznymi. Nie dotyczy to osób niepełnosprawnych, które pierwszeństwa ustępować nie muszą.

Print Friendly, PDF & Email