Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Do pobrania

OTWARTY KONKURS OFERT

Wzór oferty konkursowej z realizacji zadania publicznego 2023 rok

Druk sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Druk aktualizacji kosztorysu zadania publicznego

Opis faktury – wzór

Druk zaktualizowanego harmonogramu

 

Instrukcja wypełniania oferty

Instrukcja wypełniania ofert- otwarty konkurs ofert

 

Instrukcja wypełniania sprawozdania

Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

 

MAŁE GRANTY

Druk oferty

Druk sprawozdania