Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Program współpracy

Program współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. Program współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi

Projekt Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.

Formularz – uwagi w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Borne Sulinowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 r.docx

******************

Formularz – uwagi w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Borne Sulinowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r.

Formularz – uwagi w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Borne Sulinowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r

Projekt Programu Współpracy Gminy Borne Sulinowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok

******************

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.

*********

Program współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. – Uchwała z dnia 16 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XXXVIII/582/2021 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi

*********

Program współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok – Uchwała z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/571/2021 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi

*********

Formularz w formacie WORD – uwagi w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Borne Sulinowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r.

Formularz w formacie PDF – uwagi w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Borne Sulinowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r.

*********

Projekt Programu Współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

 

 

Print Friendly, PDF & Email