Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Konkurs ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach i przyznanych dotacjach: Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

————————-

Wyniki naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w 2023 r.

————————-

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego 3 stycznia 2023 r.

Formularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert z dnia 3 stycznia 2023 r.

————————-

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY BORNE SULINOWO W 2023 R.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY BORNE SULINOWO W 2023 R.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY BORNE SULINOWO W 2023 R

Zarządzenie – OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY BORNE SULINOWO W 2023 R.

————————-

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Borne Sulinowo ogłoszonego przez Burmistrza Bornego Sulinowa w dniu 4 stycznia 2022 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Borne Sulinowo ogłoszonego przez Burmistrza Bornego Sulinowa w dniu 4 stycznia 2022 r.

————————-

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy w ramach ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2022 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych

————————-

Burmistrz Bornego Sulinowa ogłasza w dniu 4 stycznia 2022 r. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY BORNE SULINOWO W 2022 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2022 Burmistrza Bornego Sulinowa – ogłoszenie w dniu 4 stycznia 2022 r. OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY BORNE SULINOWO W 2022 ROKU

 

Instrukcja wypełniania oferty

Wzór oferty konkursowej z realizacji zadania publicznego – 2022 rok

 

 

Print Friendly, PDF & Email