Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Autobus dla osób z niepełnosprawnościami

Jeszcze w tym roku Gmina Borne Sulinowo zakupi min. 20-osobowy autobus z windą do przewozu uczniów niepełnosprawnych. Środki na ten cel w wys. 300.000,00 zł przekazał PFRON w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III. Stosowną umowę w tym zakresie podpisali 5 stycznia br. Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis i Burmistrz Bornego Sulinowa Dorota Chrzanowska.

Pojazd zostanie przekazany do Centrum Kultury i Rekreacji, które na zlecenie Gminy dowozi dzieci z niepełnosprawnościami do specjalistycznych placówek edukacyjnych w Szczecinku.

Obecnie trwa procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.

Projekt pn. „Likwidacja barier transportowych w Gminie Borne Sulinowo poprzez zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych” współfinansowany jest kwotą 300.000,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Dofinansowanie z PFRON
Logo PFRON

Podpisanie umowy na zakup busa.

Print Friendly, PDF & Email