Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – EDYCJA 2023

Gmina Borne Sulinowo przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, uzyskując środki finansowe na jego realizację w wysokości 386.930,88 zł.

Zadanie jest realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, który ogłosił nabór wniosków do realizacji Programu. Zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy składać do 20 stycznia 2023 r.

Nabór do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023

Gmina Borne Sulinowo przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, uzyskując środki finansowe na jego realizację w wysokości 48 666,24 zł.

Zadanie jest realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, który ogłosił nabór wniosków do realizacji Programu. Zgłoszenia wraz kompletem dokumentów należy składać do 20 stycznia 2023 r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie pod adresem http://mgops.bornesulinowo.ibip.pl/public oraz na stronie Ośrodka pod adresem www.mgops.bornesulinowo.pl.

Print Friendly, PDF & Email