Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Doposażenie Klubu Senior + w Bornem Sulinowie

Gmina Borne Sulinowo otrzymała od Ministra Cyfryzacji dotację w kwocie 19.394,64 zł na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów. W ramach zadania zakupiono 6 szt. komputerów typu laptop do miejscowego Klubu Senior+. Dzięki dofinansowaniu zajęcia komputerowe organizowane w placówce będą dostępne dla większej liczby uczestników.

Dofinansowanie i całkowita wartość zadania wyniosły 19.394,64 zł

Projekt pn. „Doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów w Klubie Senior + w Bornem Sulinowie” finansowany jest ze środków Ministra Cyfryzacji. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Cyfryzacji. 

Print Friendly, PDF & Email