Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn.zm.), Burmistrz Bornego Sulinowa informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyznaczając jednocześnie termin do 31.03.2023 r.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Print Friendly, PDF & Email