Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Dofinansowanie budowy remizy strażackiej

Do końca listopada 2025 r. druhowie OSP w Bornem Sulinowie przeniosą się do nowej siedziby.

Budowa remizy będzie możliwa dzięki dotacji w wys. 2 mln zł uzyskanej w 6. edycji PGR Polskiego Ładu: Programie Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania w Bornem Sulinowie zbudowana zostanie remiza z zapleczem socjalnym, miejscem postojowym dla wozów bojowych i salą szkoleniową dla służb ratunkowych z obszaru gminy. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany, wyposażony w zjazdy, miejsca postojowe i plac manewrowy.

Obecnie tymczasową siedzibę OSP stanowi jeszcze poradziecka, stalowa wiata w złym stanie technicznym, bez zaplecza technicznego, ogrzewania i dostępu do ciepłej wody.

Inwestycja poprawi stan infrastruktury społecznej na terenie popegeerowskim i stworzy godne warunki do działania strażakom ochotnikom. Będzie to pierwsza profesjonalna remiza na terenie Gminy Borne Sulinowo. Jej usytuowanie w centralnym punkcie gminy – mieście Borne Sulinowo – skróci czas dojazdu służb na miejsce zdarzeń, co w wymierny sposób podniesie bezpieczeństwo mieszkańców popegeerowskich terenów w gminie.

Całkowita wartość zadania szacowana jest na 2,5 mln zł.

Dofinansowanie do budowy remizy strażackiej

 

Print Friendly, PDF & Email