Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Granty sołeckie 2023. Nowa altana w Jeziornej.

Miło nam poinformować, że w sołectwie Starowice posadowiono nową altanę.

Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2023”.

Altana rekreacyjna o wym. 5 m x 5 m posadowiona została na utwardzonym terenie w miejscowości Jeziorna.

Koszt inwestycji wyniósł 17.900,00 zł, z czego 15.000,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty sołeckie 2023”. Pozostała część wydatku została sfinansowana z funduszu sołeckiego na rok 2023.

altana rekreacyjna - Jeziorna

Print Friendly, PDF & Email