Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Kolejna droga z dofinansowaniem

Do końca 2023 r. ulica Słowackiego w Bornem Sulinowie zostanie kompleksowo przebudowana.

Złożony w sierpniu 2022 r. wniosek Gminy Borne Sulinowo otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.596.888,63 zł, co stanowi 60% wartości zadania. Wartość całej inwestycji szacowana jest kosztorysowo na 4.328.147,72 zł.

Obecnie ul. Słowackiego posiada bardzo zniszczoną, poradziecką nawierzchnię bitumiczną z licznymi deformacjami, spękaniami poprzecznymi, wybojami i zapadnięciami nawierzchni powodującymi zastoiska wody.

Przebudową objęty zostanie cały odcinek drogi o dł. 800,18 m wraz z 5 łącznikami pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Wyszyńskiego.

Realizacja zadania znacząco poprawi dostępność komunikacyjną, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz jakość życia lokalnej społeczności.

Wyniki naboru >>> 

Tablica informacyjna

Print Friendly, PDF & Email