Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY BORNE SULINOWO W 2023 R.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY BORNE SULINOWO W 2023 R. W ZAKRESACH:

I. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
Cel – zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców gminy Borne Sulinowo – z różnych grup społecznych i środowiskowych – poprzez podejmowanie działań z zakresu kultury fizycznej.

Zadanie 1.
Organizacja współzawodnictwa sportowego (prowadzenie imprez sportowych, udział w rozgrywkach sportowych i turniejach) w zakresie piłki nożnej drużyn dzieci i młodzieży z terenu gminy Borne Sulinowo.
Planowana kwota środków finansowych: 58.000,00 zł.
Wysokość dotacji – do 95 % całkowitego kosztu realizacji zadania…

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY BORNE SULINOWO W 2023 R.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY BORNE SULINOWO W 2023 R

Zarządzenie – OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY BORNE SULINOWO W 2023 R.

Print Friendly, PDF & Email