Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Umowa na drogę w Juchowie podpisana

W dn. 28 lipca br. Burmistrz Dorota Chrzanowska i członek Zarządu Woj. Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek podpisali umowę na przebudowę drogi gminnej w Juchowie. Ta długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja w znaczący sposób poprawi stan techniczny drogi, bezpieczeństwo jej użytkowników i komfort dojazdu do miejsc użyteczności publicznej, tj. szkoły podstawowej, sklepu spożywczego i cmentarza w Juchowie.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i dofinansowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest kosztorysowo na 767 364,68 zł, z czego 460 493,00 zł stanowi dotacja z PROW 2014-2020.

Zadanie zostanie zrealizowane do końca lipca 2024 r.

Print Friendly, PDF & Email