Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Usługi

 

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
– ogłoszenie ogloszenie  
– ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
– SWZ SWZ  
– wzór formularza ofertowego    formularz_ofertowy
– oświadczenie art. 125   oświadczenie art. 125
– załącznik dokumenty finansowe dok. finansowe  
– dane postępowania   dane_postepowania_na_eZamowienia
– zmiana terminu składania ofert zmiana terminu składania ofert  
     
– wyjaśnienia do SWZ Wyjasnienia do SWZ

Wyjasnienia do SWZ 2

 
– kwota na realizację zamówienia kwota na realizację zamówienia  
– informacja o złożonych ofertach informacja o złożonych ofertach  
– informacja o wyborze oferty informacja o wyborze oferty  
Print Friendly, PDF & Email