Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej – ul. M. Konopnickiej w Bornem Sulinowie
Ogłoszenie: ogłoszenie
Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
SWZ SWZ  
– oświadczenie art. 125   zalacznik_2_swz_oswiadczenie_125
– OPZ dok. projektowa + przedmiary -OPZ
– wzór formularza ofertowego:   zał- formularz_ofertowy
– wzór umowy umowa wzór

GWARANCJA JAKOŚCI- wzór

 
– dane platforma e-Zamówienia   dane_postepowania_na_platformie
     
– wyjaśnienia do SWZ wyjasnienia do SWZ

wyjasnienia 2 do SWZ

 
     
– kwota na realizację zamówienia kwota na realizację zamówienia  
– informacja o złożonych ofertach informacja o złożonych ofertach  
– informacja o wyborze oferty informacja o wyborze oferty  

*****************

Przebudowa drogi gminnej w Juchowie, gm. Borne Sulinowo
Ogłoszenie: ogłoszenie
Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
SWZ SWZ  
– oświadczenie art. 125   zalacznik_2_swz_oswiadczenie_125
– OPZ zal_4 – OPZ

Dokumentacja i przedmiary

– wzór formularza ofertowego:   zał- formularz_ofertowy
– wzór umowy wzór umowy  
– dane platforma e-Zamówienia   dane_postepowania_na_platformie
– informacja o kwocie na realizacje zamówienia informacja o kwocie na realizacje zamówienia  
– informacja o złożonych ofertach informacja o złożonych ofertach  
– zawiadomienie o wyborze oferty zawiadomienie o wyborze oferty  

*****************

Przebudowa drogi ul. Słowackiego w Bornem Sulinowie
Ogłoszenie: ogłoszenie
Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
SWZ SWZ  
– oświadczenie art. 125   zalacznik_2_swz_oswiadczenie_125
– OPZ dokumentacja projektowa+przedmiary
– wzór formularza ofertowego:   zał- formularz_ofertowy
– wzór umowy umowa wzór  
– dane platforma e-Zamówienia   dane_postepowania_na_platformie
     
– informacja o kwocie na realizację zadania informacja o kwocie na realizację zadania  
– informacja o złożonych ofertach informacja o złożonych ofertach  
– informacja o złożonych ofertach dodatkowych informacja o złożonych ofertach dodatkowych  
– informacja o wyborze oferty informacja o wyborze oferty  

*****************

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Radacz
Ogłoszenie: ogłoszenie
Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
SWZ SWZ  
– oświadczenie art. 125   zalacznik_2_swz_oswiadczenie_125
– OPZ dokumentacja projektowa + przedmiary
– wzór formularza ofertowego:   zał- formularz_ofertowy
– wzór umowy wzór umowy  
– dane platforma e-Zamówienia   dane_postepowania_na_platformie
– kwota na realizację zadania kwota na realizację zadania  
– informacja o złożonych ofertach informacja o złożonych ofertach  
– informacja o złożonych ofertach dodatkowych informacja o złozonych oferatch dodatkowych  
– informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

*****************

Termomodernizacja SP i LO w Bornem Sulinowie
Ogłoszenie: ogłoszenie
Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
– SWZ SWZ  
– oświadczenie art. 125   zalacznik_2_swz_oswiadczenie_125
– OPZ zal_4 – OPZ

dokumentacja techniczna + przedmiary

– wzór formularza ofertowego:   zał- formularz_ofertowy
– wzór umowy wzór umowy termo SP i LO  
– dane e-Zamówienia   dane_postepowania_na_platformie
     
Zmiana zapisów SWZ zmiana zapisów SWZ
   
Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie inwestycji w dniu 08.03.2023r. informacja dotycząca wizji w terenie
Tabelaryczne zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej Tabelaryczne zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
Wyjasnienia do SWZ Wyjasnienia do SWZ
   
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania
Informacja o złożonych ofertach informacja o o złożonych ofertach
Informacja o złożonych ofertach dodatkowych informacja o złożonych ofertach dodatkowych
Informacja o wyborze oferty informacja o wyborze oferty

*****************

 

Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łubowie
Ogłoszenie: ogłoszenie
Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
– SWZ SWZ  
– oświadczenie art. 125   zalacznik_2_swz_oswiadczenie_125
– OPZ zal_4 – OPZ

dokumentacja techniczna – świetlica w Łubowie

– wzór formularza ofertowego:   zał- formularz_ofertowy
– wzór umowy wzór umowy  
– dane e-Zamówienia   dane_postepowania_na_platformie
     
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia Informacja o kwocie na realizację zadania  
Informacja o złożonych ofertach Informacja o złożonych ofertach  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

*****************

Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleń
Ogłoszenie: ogloszenie
Dokumentacja Format „PDF” Format „DOC”
  SWZ  
– oświadczenie art. 125   zalacznik_2_swz_oswiadczenie_125
– OPZ dokumentacja techniczna do przetargu

 

przedmiary w.e

– wzór formularza ofertowego:   zał_1 – formularz_ofertowy
– wzór umowy wzór umowy  
– dane miniPortal   dane_postepowania_na_miniPoratalu
– wykaz robót   zal_ wykaz_robot
– wykaz osób   Zal_wzor wykazu osob_warunek
     
informacja o wysokości kwoty na realizację zadania informacja o kwocie na realizację zamówienia
informacja o złożonych ofertach informacja o złożonych ofertach
informacja o złożonych ofertach dodatkowych informacja o złożonych ofertach dodatkowych
informacja o wyborze oferty  informacja o wyborze oferty
informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty informacja o ponownym wyborze oferty
informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty informacja o ponownym wyborze oferty _ II

 

Print Friendly, PDF & Email