Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: „Wykonanie dostępnej toalety oraz remont klatek schodowych w budynku Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie”

Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego „Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie” oraz zgodnie z art. 6 pkt 1c ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. – ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2240).

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a. wykonanie dostępnej toalety w budynku Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, zakres prac:
– demontaż drzwi, płytek posadzkowych i ściennych,
– demontaż urządzeń sanitarnych i montaż nowych,
– montaż drzwi z zamknięciem łazienkowym,
– wykonanie okładzin posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych matowych,
– wykonanie okładzin ścian z płytek gresowych matowych,
– wykonanie powłok malarskich,
– wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
– częściowa przebudowa instalacji elektrycznej,
– częściowa przebudowa istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej,
– montaż systemu przyzywowego,

b. zakres prac na klatkach schodowych:

– skucie pierwszych i ostatnich okładzin stopni na biegach schodowych,
– demontaż istniejących listew ściennych,
– wykonanie okładzin pierwszych i ostatnich stopni na biegach schodowych, z płytek ceramicznych antypoślizgowych matowych oraz oznakowanie krawędzi tychże stopni pasem kontrastowym 8 cm (w pionie i poziomie),
– montaż pochwytów ściennych ze stali kwasoodpornej matowej na dwóch poziomach tj. 75 oraz 90 cm, poręcz powinna być odpowiednio przedłużona na początku i końcu biegu (uwaga: przedłużenie w poziomie) o 30 cm, poręcz powinna kontrastować na tle ściany – poprzez malowanie kontrastowych pasów za poręczą, na poręczach zamieszczone będą informacje dla osób niewidomych (informacje na płytkach stalowych – informacja w alfabecie Braille’a oraz informacja wypukła mówiąca o numerze kondygnacji, również z istotnymi/głównymi punktami w budynku typu „Parter – wyjście”; „Parter – Biuro obsługi klienta” „Piętro I”; „Piętro II”),
– malowanie tynków ścian na klatkach schodowych po robotach budowlanych,
– montaż kontrastowego oznakowania dotykowego spoczników schodowych tzw. pola uwagi o szerokości 50 cm w odległości 30-50 cm od schodów.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (projekt budowalny, przedmiar robót).

Powyższy przedmiot zamówienia wykonywany jest w ramach przedsięwzięcia grantowego „Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie”, realizowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Celem przedsięwzięcia grantowego jest spełnienie wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, w zakresie usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Bornem Sulinowie.

FZ.042.15_7.2022.NS Wykonanie dostępnej toalety oraz remont klatek schodowych

UM Borne Sulinowo, zapewnienie dostępności – opis techniczny

UM Borne Sulinowo, zapewnienie dostępności, rys. 1 – inwentaryzacja WC

UM Borne Sulinowo, zapewnienie dostępności, rys. nr 2 – projekt WC

Załącznik Nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna

logosy
Logo PFRON
Print Friendly, PDF & Email