Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Program CZYSTE POWIETRZE

Program CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze

W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie funkcjonuje gminny punkt konsultacyjno-informacyjnego programu CZYSTE POWIETRZE.
Punkt znajduje się w siedzibie