Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Nowe sprzęty przekazane KGW

Nowe sprzęty przekazane KGW

6 lipca Sekretarz Gminy Beata Czarnecka-Herbaczewska oficjalnie przekazała sprzęt Kołom Gospodyń Wiejskich działającym na terenie gminy Borne Sulinowo (w Krągach, Łubowie, Juchowie i Rakowie). Sprzęt

Ćwiczenia przeciwpożarowe pk. ”URZĄD 2023”

Ćwiczenia przeciwpożarowe pk. ”URZĄD 2023”

27 czerwca w budynku Urzędu Miejskiego przeprowadzono ćwiczenia przeciwpożarowe pk. ”URZĄD 2023”. Podstawę przeprowadzenia ww. ćwiczenia stanowiły zapisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z