Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Informacje dla zarządców nieruchomości

Informacje dla zarządców nieruchomości

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie informuje zarządców nieruchomości nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, a znajdujących się na terenie gminy Borne Sulinowo, iż zgodnie z art.