Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Jeziora

W gminie Borne Sulinowo jeziora zajmują obszar 3.493 hektarów, co stanowi 7,5 % powierzchni gminy. Znajduje się tu 57 zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 1 hektara.

Największy akwen to jezioro Pile o powierzchni około 1.000 hektarów. Charakteryzuje się dobrze rozwiniętą linią brzegową i urozmaiconym dnem. Maksymalna głębokość zbiornika wynosi około 44 m.

Print Friendly, PDF & Email