Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Mapa Bornego Sulinowa

Mapa Bornego Sulinowa

ŚCIEŻKA TURYSTYCZNO-SPACEROWA

1. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie
2. Skwer przed Urzędem
3. Dawna kantyna oficerska
4. Dawny szpital wojskowy
5. Mozaika na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
6. Rampa kolejowa
7. Brama wjazdowa od strony Łubowa
8. Ulica Lipowa
9. Półwysep „Głowa Orła” i jez. Pile
10. Willa gen. Dubynina
11. Pozostałości willi gen. Heinza Guderiana
12. Kasyno oficerskie / Garnizonowy Dom Oficera
13. Budynek dawnego aresztu wojskowego
14. Kościół pw. św. Brata Alberta
15. Hala sportowa i teren rekreacyjny
16. Budynek Kulturalno-Oświatowy
17. Czołg T-34
18. Dom Żołnierza
19. Brama wjazdowa od strony Szczecinka
20. Skwer pomiędzy ulicami Marii Konopnickiej i Fryderyka Chopina
21. Osiedle bloków mieszkalnych typu „Leningrad”
22. Lotnisko sportowe
23. Dawna siedziba wojskowej straży pożarnej
24. Magazyny przy ul. Towarowej

Print Friendly, PDF & Email