Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Bornem Sulinowie

Program: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – edycja 2022

Zakres: kompleksowa przebudowa na odcinku 838 m drogi gminnej nr 394028Z wraz z przebudową 2 łączników zlokalizowanych na dz. nr 17 i 20 obr. Borne 06, łączących ul. Wyszyńskiego z ul. Sosnową i drogą powiatową – ul. Orła Białego

Wartość inwestycji: 2.713.194,49 zł

Dofinansowanie: 1.356.597,25 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Termin realizacji: 2022

Tablica informacyjna inwestycji - Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Bornem Sulinowie

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji->>>