Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Silnowie

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, operacja typu: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Zakres: kompleksowa przebudowa i wyposażenie budynku byłej restauracji na potrzeby świetlicy wiejskiej w Silnowie

Wartość inwestycji: 1,3 mln zł

Dofinansowanie: 500.000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin realizacji: 2021 – 2022

Logosy inwestycji - Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Silnowie

*********

Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łubowie

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, operacja typu: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Zakres: przebudowa konstrukcji podłogi w sali ćwiczeń, wymiana oświetlenia oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łubowie

Wartość inwestycji: 447.420,60 zł

Dofinansowanie: 284.693,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin realizacji: 2022 – 2023

Logosy inwestycji - Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łubowie

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email