Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty – Budowa infrastruktury kajakowej na szlaku kajakowym rzeką Piławą

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Zakres: budowa przystani kajakowej w Bornem Sulinowie i k. Liszkowa oraz oznakowanie szlaku kajakowego rzeką Piławą

Wartość projektu: 3.489.374,70 zł

Dofinansowanie: 2.005.471,44 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Termin realizacji: 2019 – 2022

Logosy zadania - Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty – Budowa infrastruktury kajakowej na szlaku kajakowym rzeką Piławą

 

Tablica informacyjna zadania - Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty – Budowa infrastruktury kajakowej na szlaku kajakowym rzeką Piławą

****************

Poprawa jakości powietrza w Gminie Borne Sulinowo

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Zakres: wymiana źródeł ciepła opartego na paliwie stałym na mniej emisyjne w 7 budynkach jednorodzinnych / lokalach mieszkalnych w gm. Borne Sulinowo

Wartość projektu/dofinansowanie: 62.970,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Termin realizacji: 2021 – 2022

Logosy zadania - Poprawa jakości powietrza w Gminie Borne Sulinowo

 

Plakat zadania - Poprawa jakości powietrza w Gminie Borne Sulinowo

****************

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Borne Sulinowo

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Zakres: termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gm. Borne Sulinowo połączona z wymianą źródła ciepła opartego o spalanie węgla na mniej emisyjne

Wartość projektu/dofinansowanie: 355.350,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Termin realizacji: 2021 – 2022

Logosy zadania - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Borne Sulinowo

 

Plakat zadania - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Borne Sulinowo

Print Friendly, PDF & Email