Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Cyfrowa Gmina

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Zakres: zakup sprzętu IT, specjalistycznego oprogramowania i usług niezbędnych do podniesienia poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie oraz wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Wartość projektu / dofinansowanie: 295.200,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Termin realizacji: 2022 – 2023

Logosy Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Baner z informacją o dofinansowaniu do programu Cyfrowa Gmina w wysokości 295.200, zł.

Cyfrowa Gmina

 

*****************

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Zakres: zakup 341 laptopów i przekazanie ich na własność dzieciom i wnukom byłych pracowników PPGR

Wartość projektu / dofinansowanie: 852.500,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Termin realizacji: 2022 – 2023

Logosy Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Granty PPGR

 

Print Friendly, PDF & Email