Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy SP w Łubowie

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – pierwsze rozdanie i II nabór

Zakres: budowa przy szkole podstawowej w Łubowie ogólnodostępnej sali gimnastycznej z zapleczem technicznym, magazynowym i higieniczno-sanitarnym

Wartość inwestycji: 6,3 mln zł

Dofinansowanie: 3.979.525,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Termin realizacji: 2022 – 2023

Tablica informacyjna inwestycji - Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy SP w Łubowie

********************

Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – wsparcie dla gmin popegeerowskich

Zakres: budowa na dz. nr 6/28 obr. Jeleń i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeleniu

Wartość inwestycji: 1,4 mln zł

Dofinansowanie: 1.000.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Termin realizacji: 2022 – 2023

Tablica informacyjna inwestycji -Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń

 

 

 
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email