Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

PFRON

Likwidacja barier transportowych w Gminie Borne Sulinowo poprzez zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych

Program: Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar D Likwidacja barier transportowych

Zakres: Zakup na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji 20-osobowego autobusu z windą do przewozu uczniów niepełnosprawnych

Wartość projektu: 404.670,00 zł

Dofinansowanie: 300.000,00 zł

Termin realizacji: 2023

 

******************

Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Juchowie

Program: Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar B Likwidacja barier architektonicznych

Zakres: przystosowanie podłoża pod wykładzinę, ułożenie wykładziny antypośligowej w ciągach komunikacyjnych, prace związane z poszerzeniem korytarza przy sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Juchowie

Wartość projektu: 122.779,00 zł

Dofinansowanie: 65.667,61 zł ze środków PFRON

Termin realizacji: 2022

Tablica informacyjna inwestycji - Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Juchowie

******************

Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Szkole Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

Program: Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar B Likwidacja barier architektonicznych

Zakres: przystosowanie 2 łazienek (1 na parterze i 1 na I piętrze) do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami w szkole podstawowej w Bornem Sulinowie

Wartość projektu: 66.901,00 zł

Dofinansowanie: 36.371,97 zł ze środków PFRON

Termin realizacji: 2022

Tablica informacyjna inwestycji - Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Szkole Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

 

Print Friendly, PDF & Email