Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Jezioro Śmiadowo

Zezwolenie w postaci dowodu wpłaty dotyczy sezonu letniego 30 oraz 7 dniowego i winno zawierać dane takie jak w zezwoleniu tj.: imię i nazwisko (osoby dokonującej połowu), adres, okres połowu (z określeniem konkretnych dat – nie może być zapisu „2 tygodnie”, „1 miesiąc”, „3 dni”) oraz nr karty wędkarskiej.

 

UCHWAŁA NR XXII/157/2020 RADY POWIATU W SZCZECINKU
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe
oraz skuterów wodnych na jeziorze Śmiadowo

uchwała Rady Powiatu – jez Śmiadowo

 

Wędkowanie na jeziorze Śmiadowo

Burmistrz Bornego Sulinowa informuje, że za amatorski połów ryb na jeziorze Śmiadowo, użyczonym od Starosty Szczecineckiego, administrowanym przez Gminę Borne Sulinowo obowiązują następujące opłaty (podane kwoty zawierają podatek VAT 23%):

 1. a) sezon letni:
  z brzegu – 100,00 zł (1 kwietnia do 30 listopada)
  • z łodzi – 150,00 zł (1 maja do 30 listopada)
 2. b) 30 dni sezon letni:
  z brzegu – 30,00 zł (1 kwietnia do 30 listopada)
  • z łodzi – 50,00 zł (1 maja do 30 listopada)
 3. c) 7 dni sezon letni:
  z brzegu – 10,00 zł (1 kwietnia do 30 listopada)
  • z łodzi – 25,00 zł (1 maja do 30 listopada)
 4. d) sezon zimowy: 1 grudnia do 31 marca
  z brzegu lub spod lodu – 50 zł

Wniesiona opłata na sezon letni z łodzi upoważnia do wędkowania z brzegu i z brzegu
w porze nocnej.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie:
PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001

 

wniosek-_amatorki-połów-ryb-na-jez-Śmiadowo-2021

wniosek-_amatorki połów ryb na jez Śmiadowo 2021

KLAUZULA INFORMACYJNA_wydawanie zezwoleń_amatorski połów ryb

 

Zarządzenie Nr 94 2020 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 17 grudnia 2020r.

Dz-Urz-Woj-Zach-2017-poz-611-POZ

DZ-Urz-Woj-Zach- z2014r-poz-1653-POZ

 

Jez. Śmiadowo

Jez. Śmiadowo

Print Friendly, PDF & Email