Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Zasady segregowania odpadów

Informujemy, iż od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe zasady segregowania odpadów, zgodnie z którymi osobno gromadzić należy odpady biodegradowalne, czyli wszystkie resztki i śmieci pochodzenia roślinnego.

Odpady biodegradowalne gromadzimy w pojemnikach lub workach koloru brązowego.

Obecnie wszyscy mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej muszą wyposażyć nieruchomość w brązowe pojemniki lub worki. Wyjątkiem, który zwalnia z obowiązku posiadania brązowego pojemnika jest kompostowanie odpadów bio na terenie swojej posesji…

Wykaz aptek na terenie Gminy Borne Sulinowo, w których znajdują się pojemniki do gromadzenia przeterminowanych lekarstw:

  1. Apteka „Słoneczna”, ul. Orła Białego 5a, 78-449 Borne Sulinowo
  2. Apteka Rodzinna, mgr farm. Agnieszka Rudnikowicz-Mousa, Al. Niepodległości 16, 78-449 Borne Sulinowo
  3. Punkt Apteczny, ul. Kościuszki 26/6, 78-445 Łubowo
  4. Ponadto, przeterminowane lekarstwa zbierane są nieodpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wodociągowej w Bornem Sulinowie.

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon , powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

Wszelkie pytania dotyczące nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi prosimy kierować na adres e-mail: odpady@bornesulinowo.pl, bądź telefonicznie (94) 37 34 164 lub (94) 37 34 137.

W naszej gminie wszyscy właściciele nieruchomości zostali objęci nowymi zasadami, zarówno ci, których nieruchomości są zamieszkałe jak i właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (np. biura, instytucje, sklepy szkoły przychodnie, pensjonaty itp.).

 

Print Friendly, PDF & Email