Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Program Ochrony Środowiska

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BORNE SULINOWO NA LATA 2019 – 2022 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2023 – 2026 ZA LATA 2020-2021

Raport

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2022
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2026

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2022

 

UCHWAŁA NrVI/76/2019 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE
z dnia 27 marca 2019 r.

uchwała Nr VI 76 2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2019r

Print Friendly, PDF & Email