Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna (w tym nieodpłatna mediacja)
na terenie Powiatu Szczecineckiego w 2023 r.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą

SOŁTYS ROKU 2023

SOŁTYS ROKU 2023

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza aktywnych sołtysów działających na terenie województwa zachodniopomorskiego do udziału w XI edycji konkursu o tytuł „Sołtysa Roku”.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody

Doposażenie Klubu Senior + w Bornem Sulinowie

Doposażenie Klubu Senior + w Bornem Sulinowie

Gmina Borne Sulinowo otrzymała od Ministra Cyfryzacji dotację w kwocie 19.394,64 zł na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów. W ramach zadania zakupiono