Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Borne Sulinowo

Obręb Borne 07  

Działka nr 1/215 o pow. 0,4681 ha.
Przeznaczenie: 71Ut,MN – teren zabudowy usługowej turystyki (pensjonaty, hotele z zapleczem), teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.      

Działka

 

Obręb Borne 05

Działka nr 7/408 o pow. 0,4890 ha.
Przeznaczenie: 158 U,P – teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów.   

Działka nr 7/264 o pow. 0,4360 ha.
Przeznaczenie: 158 U,P – teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów.   

Działki

 

 

Obręb Borne 07

Działka nr 1/268 o pow. 0,2267 ha.
Przeznaczenie: 77MW,MN,U,Ut -teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej, usługowej i usługowej turystyki.

Działka 1/268

 

Obręb Borne 06 

Działka nr 89/138 o pow. 0,6020 ha.
Przeznaczenie: 230 U,P – teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów.

Działka nr 89/142 o pow. 0,3703 ha.
Przeznaczenie: 230 U,P – teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów.

Działka nr 87/119 o pow. 1,5705 ha.
Przeznaczenie: 264 U,P – teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów, w części 336 KDW – tereny ulic wewnętrznych.

Działki

 

Obręb Borne 06

Działka niezabudowane nr 89/112 oraz udział w działce dojazdowej nr 89/144, pod budowę garażu, położona w kompleksie garażowym przy ul. Wojska Polskiego.

Działka

 

Działka

 

Ważne informacje

Zainteresowani nabyciem proszeni są o złożenie w tut. Urzędzie (pocztą lub osobiście) wniosku o nabycie nieruchomości. Wniosek winien zawierać: adres do korespondencji oraz określenie nieruchomości.

Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy. Na podstawie operatu szacunkowego Burmistrz ustala cenę wywoławczą i ogłasza I przetarg na zbycie nieruchomości. Warunki uczestnictwa w przetargu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu.

Procedura przygotowania nieruchomości do zbycia od złożenia wniosku do ogłoszenia przetargu trwa 3-4 miesiące.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości oraz uzyskania szczegółowych informacji na temat nieruchomości do zbycia (dzierżawy) prosimy kontaktować się z Referatem Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 10, nr tel. (094) 37 34 151 lub (094) 37 34 145, e-mail: nieruchomosci@bornesulinowo.pl, w godzinach przyjmowania interesantów:
• poniedziałki, wtorki i środy: 9:00-14:00
• czwartki: 7:00-17:00
• piątki: 9:00-12:00.

 

Print Friendly, PDF & Email