Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Piława

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Piława, obręb ewidencyjny Piława, gmina Borne Sulinowo, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków działkami:
nr 128/7 o pow. 0,1504 ha,
nr 128/8 o pow. 0,1503 ha,
nr 128/9 o pow. 0,1500 ha,
nr 128/10 o pow. 0,1504 ha,
nr 128/11 o pow. 0,1596 ha,
nr 128/13 o pow. 0,1591 ha,
nr 128/14 o pow. 0,1561 ha,
nr 128/15 o pow. 0,1501 ha,
nr 128/16 o pow. 0,1502 ha,
nr 128/17 o pow. 0,1638 ha,
nr 128/18 o pow. 0,1964 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest: 4MN/Ut – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej – usług turystycznych.

Nieruchomości znajdują się w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę usługową, położone około 200 m w linii prostej od jeziora Pile.

Piława - działki

 

Print Friendly, PDF & Email