Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Uniemino

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Uniemino, obręb ewidencyjny Uniemino, gmina Borne Sulinowo, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków działkami:
nr 79/10 o pow. 0,4091 ha,
nr 79/9 o pow. 0,3253 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest: 79/9 w części : WZ – Ujęcie wody i hydrofornia, w części: grunt rolny (brak symbolu).
79/10 MR, MN – Budownictwo mieszkalno-usługowe, jednorodzinne, wielorodzinne i zagrodowe, w części: grunt rolny (brak symbolu).

Uniemino

Print Friendly, PDF & Email