Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Łubowo

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Łubowo, obręb ewidencyjny Łubowo, gmina Borne Sulinowo, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków działkami:
nr 576/23 o pow. 0,1166 ha,
nr 576/37 o pow. 0,1052 ha,
nr 576/39 o pow. 0,1040 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest: 1.MN – Projektowane budownictwo jednorodzinne. Budynki do 2 kondygnacji z dachem stromym. Możliwa jest lokalizacja budynków mieszkalnych z usługami nieuciążliwymi.

Nieruchomości znajdują się w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Łubowo - działki na sprzedaż

Print Friendly, PDF & Email