Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Liszkowo

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Liszkowo, obręb ewidencyjny Liszkowo, gmina Borne Sulinowo, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków działkami:
nr 39/10 o pow. 0,1065 ha,
nr 39/11 o pow. 0,1385 ha,
nr 39/17 o pow. 0,1197 ha,
nr 39/19 o pow. 0,1063 ha,
nr 39/20 o pow. 0,1459 ha,
nr 39/21 o pow. 0,1087 ha,
nr 39/22 o pow. 0,1053 ha,
nr 39/23 o pow. 0,1122 ha,
nr 39/25 o pow. 0,1206 ha,
nr 39/26 o pow. 0,1577 ha,
nr 39/27 o pow. 0,1160 ha,
nr 39/28 o pow. 0,1220 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest: UT – proj. usługi turystyki – camping wraz z towarzyszącymi usługami obsługi turystów zmotoryzowanych i wodnych. Możliwość przeznaczenia części terenu pod zabudowę letniskową.  

Nieruchomości znajdują się w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę letniskową, położonych nad rzeką Piławą.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Liszkowo

Print Friendly, PDF & Email