Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Silnowo Dolne

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłej szkoły wybudowanej w roku 1966 w technologii tradycyjnej murowanej, w okresie późniejszym rozbudowana. Jest to obiekt wolnostojący, parterowy, częściowo podpiwniczony. Budynek od kilku lat jest nieużytkowany. Stan techniczny kwalifikuje budynek do kapitalnego remontu i termomodernizacji.

Dane techniczne budynku:
– powierzchnia użytkowa – 1 006,00 m2,
– powierzchnia zabudowy – 1 209,00 m2,
– kubatura – 4 500,00 m3.

Nieruchomość położona w miejscowości Silnowo, obręb ewidencyjny Silnowo, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 131/3 o pow. 1,2923 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest: Uo/U- tereny zabudowy usługowej – usługi oświaty lub inne usługi, w szczególności usługi opieki społecznej i socjalnej.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Silnowo, obręb ewidencyjny Silnowo, gmina Borne Sulinowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 132/2 o pow. 0,5200 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest: w część: 24MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części: 22KDW – tereny dróg wewnętrznych.

Nieruchomości położone około 500 m w linii prostej od jeziora Pile.

Działki

 

Print Friendly, PDF & Email