Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Silnowo

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Silnowo, obręb ewidencyjny Silnowo, gmina Borne Sulinowo, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków działkami:
nr 44/11 o pow. 0,0900 ha,
nr 44/27 o pow. 0,0691 ha,
nr 44/28 o pow. 0,0713 ha,
nr 44/29 o pow. 0,0700 ha,
nr 44/41 o pow. 0,0700 ha,
nr 44/42 o pow. 0,0700 ha,
nr 44/46 o pow. 0,0700 ha,
nr 44/47 o pow. 0,0494 ha,
nr 44/51 o pow. 0,0713 ha,
nr 44/53 o pow. 0,0451 ha,
nr 44/55 o pow. 0,0686 ha, 
nr 420/1 o pow. 0,0807 ha, 
nr 420/2 o pow. 0,0786 ha, 
nr 420/3 o pow. 0,0788 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest: 3MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomości znajdują się w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Silnowo - kompleks działek

 

 

nr 51/4 o pow. 0,1552 ha,
Przeznaczenie:
3U – tereny zabudowy usługowej.

Działka 51/4

 

Działki:

nr 11/7 o pow. 0,1344 ha,
Przeznaczenie: 2U – tereny zabudowy usługowej.

nr 277/5 o pow. 0,1540 ha,
Przeznaczenie: 3U – tereny zabudowy usługowej.

Lokale:

 • Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 151,00 m2, powierzchni użytkowej 288,81 m2, kubaturze – 790,00 m3  na działce nr 277/1 o pow. 0,0619 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest: 3U- tereny zabudowy usługowej.
 • Nieruchomość lokalowa (były punkt apteczny) nr 18/3 położona na działkach nr 44/4, 44/5, 47/1, 47/2 o pow. całkowitej 0,4056 ha.
  Powierzchnia użytkowa lokalu niemieszkalnego – 63,61 m2 . Do lokalu przynależą dwie piwnice: nr 3/1p o pow. 17,59 m2 i 3/2p o pow. 15,63 m2. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu niemieszkalnego nr 18/3 wynosi 96,83 m2 . Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu dla lokalu wynosi 114/1000.
  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest:
  dz. nr 44/4, 47/2 – w części: 2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części: 3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  dz. nr 44/5 – 2MN – tereny zabudowy
  mieszkaniowej jednorodzinnej,
  dz. nr 47/1 – w części: – 2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej
  jednorodzinnej, w części: 7KDW – tereny dróg wewnętrznych.

 

 • Nieruchomość lokalowa nr 24/6, położona na działce nr 11/13 o pow. całkowitej 0,1433 ha.
  Łączna powierzchnia użytkowa lokalu niemieszkalnego wynosi – 227,17 m2 (w tym pow. użytkowa lokalu 164,27 m, piwnic 62,90 m).
  Udział lokalu niemieszkalnego w nieruchomości wspólnej wynosi 1 460/10 000.

  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest: 2U- tereny zabudowy usługowej.

 

 • Nieruchomość lokalowa nr 24/7 położona na działce nr 11/13 o pow. całkowitej 0,1433 ha. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu niemieszkalnego wynosi – 119,52 m2 (w tym pow. użytkowa lokalu 93,52 m2, piwnica o powierzchni użytkowej 6,00 m2 i pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 20,00 m2).
  Udział lokalu niemieszkalnego w nieruchomości wspólnej wynosi 832/10 000.

  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest: 2U- tereny zabudowy usługowej.

 

Garaże :

 • Nieruchomość lokalowa z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne – garaż nr 4, położona na działce nr 11/13 o pow. całkowitej 0,1433 ha. Powierzchnia użytkowa garażu nr 4 – 67,10 m2. Udział w działce gruntowej dla przedmiotowego garażu wynosi – 432/10 000.
  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest: 2U – tereny zabudowy usługowej.

 

 • Nieruchomość lokalowa z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne – garaż nr 3, położona na działce nr 11/13 o pow. całkowitej 0,1433 ha. Powierzchnia użytkowa garażu nr 3 – 24,30 m2. Udział w działce gruntowej dla przedmiotowego garażu wynosi – 156/10 000.
  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest: 2U- tereny zabudowy usługowej.

 

 • Nieruchomość lokalowa z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne – garaż nr 2, położona na działce nr 11/13 o pow. całkowitej 0,1433 ha. Powierzchnia użytkowa garażu nr 2 – 19,20 m2. Udział w działce gruntowej dla przedmiotowego garażu wynosi – 124/10 000.
  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest: 2U- tereny zabudowy usługowej.

Silnowo

Print Friendly, PDF & Email