Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Juchowo

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Juchowo, obręb ewidencyjny Juchowo, gmina Borne Sulinowo, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków działkami:
nr 84/26 o pow. 0,1146 ha,
nr 84/25 o pow. 0,1156 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest: 3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Juchowo

 

Print Friendly, PDF & Email