Herb Bornego Sulinowa

Gmina Borne Sulinowo

Okole

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Okole, obręb ewidencyjny Okole, gmina Borne Sulinowo, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków działkami:
nr 25/1 o pow. 0,7500 ha,
nr 23 o pow. 1,5300 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest: 2.USR –Tereny jazdy konnej, rekreacji, ścieżki zdrowia.

Okole

Print Friendly, PDF & Email